ISO certifiering och kvalitetsarbete

Internrevision uppfattas alltför ofta som något tråkigt som måste göras för att uppfylla ett av de tyngsta standardkraven inom ISO och certifiering.
ISO konsulterna kan delvis hålla med om inte förståelsen för vad som ska göras och vad man vill uppnå är tydligt. Gör en grundplan för vilka områden som ska revideras årligen (exempelvis Ledning, Inköp, Produktion, Underhåll och Konstruktion) och fintrimma sedan planen vid Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöbokslutet (Ledningens genomgång). Fin-trimningen innebär att de förbättrings- och problemområden som kommer upp vid bokslutet ska tillföras planen samt eventuellt kan någon process utgå. Planen bör omfatta en process varannan eller varje månad samt vara flexibel så att akuta problem kan lösas snabbt. Gör man det rätt är ISO certifiering en tillgång!
Tänk om planen är utformad så att alla revisioner utförs i april och ett bekymmer uppdagas i augusti, då kan det inte bli reviderat förrän om 8 månader och kanske åtgärdas om 10-12 månader.
Jämför att din rörmokare justerar oljepannan och luftar elementen varje år i oktober inför vintern, du upptäcker ett läckage i december men anser att det kan rörmokaren fixa vid nästa besök, så agerar ju ingen av oss vi ett läckage.
På mindre företag som inte har en heltid anställd på Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöavdelningen är det att rekommendera att intern revisions arbetet delas upp i små portioner då blir inte det ordinarie arbetet lidande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *